Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana jest co do zasady na 12 miesięcy. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, właściciel może sprzedać samochód innej osobie. Sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy OC, ale czy ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela auta?
Kupujący ma do wyboru dwie możliwości – może kontynuować przekazane ubezpieczenie i jeździć z polisą OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu, na jaki zawarta jest umowa, albo też wypowiedzieć tę umowę i zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową.
Jeśli nabywca zdecyduje się kontynuować przekazane ubezpieczenie OC, wówczas zakład ubezpieczeń może (choć nie musi) dokonać ponownej kalkulacji składki, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, uwzględniając zwyżki albo zniżki, które przysługują nowemu właścicielowi pojazdu.
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.