Zdarza się, że na skutek roztargnienia lub niewiedzy nie dopełnimy obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W Polsce działa system wykrywania nieubezpieczonych pojazdów, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jest w stanie wykryć nieciągłości OC. Za brak ważnego OC grozi kara finansowa. W przypadku samochodów osobowych może to być nawet 4200 zł. Jak można uniknąć tej kary?
Jeżeli na wezwanie Funduszu udowodnisz, że we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne lub nie podlegałeś takiemu obowiązkowi, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę  za brak OC – w całości lub w części albo też rozłożyć ją na raty.
Odbywa się to na pisemny wniosek ubezpieczonego. Wniosek można złożyć za pośrednictwem specjalnego formularza, znajdującego się na stronach internetowych UFG.
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.