Zastrzeżenia prawne i polityka cookies w serwisie www.AllianzOnline.pl

Zastrzeżenia prawne

Materiały dotyczące produktów oferowanych przez Allianz umieszczone na stronach na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie AllianzOnline.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, służą przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu poszczególnych ubezpieczeń i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Szczegółowy zakres i warunki poszczególnych ubezpieczeń regulują ogólne warunki ubezpieczenia  i załączniki do tych dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in.

•       składek,

•       zakresu ubezpieczenia,

•       ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz

•       oraz warunków wypłaty

•       i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Allianz dokłada należytej staranności w pozyskiwaniu informacji. Informacje i opinie zawarte na witrynie internetowej AllianzOnline.pl są dostarczane przez Allianz dla użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym. Podlegają zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

Zawartość witryny internetowej AllianzOnline.pl a w szczególności znaki towarowe, są chronione prawem polskim. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez zgody Allianz.

Korzystanie z informacji i danych umieszczonych na witrynie AllianzOnline.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych.

Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej Allianz nie są kierowane do użytkowników/obywateli państw, w których obowiązujące prawo zabrania ich publikowania, lub w których łączenie się z witryną internetową AllianzOnline.pl jest z jakichkolwiek powodów zakazane.

 

Polityka cookies

1. Polityka cookies określa podstawowe zasady związane ze stosowaniem plików cookies wykorzystywanych na stronach internetowych, których operatorem jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., (adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa).

2. Przyjęcie od Państwa zgody na przechowywanie plików cookies wynika z przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm).

3. Pliki cookies są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na urządzeniu końcowym, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Strona internetowa AllianzOnline.pl może uzyskiwać do nich dostęp. Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

4. Wykorzystywane pliki cookies pozwalają lepiej spełnić oczekiwania Użytkowników serwisu poprzez zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i wyświetlanie strony dopasowanej do jego indywidualnych preferencji.

5. Celem zbierania plików cookies nie jest identyfikacja Użytkownika serwisu lecz w szczególności zapewnienie jego wygody m.in. dzięki utrzymywaniu sesji lub zapamiętywaniu aktywności Użytkownika na naszych stronach internetowych co ułatwia późniejsze korzystanie z nich a także zbieraniu statystyk dla lepszego dopasowania struktury tych stron dla wygody Użytkowników.

6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane także w celach dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, realizacji kampanii reklamowych a także integracji serwisu z portalami społecznościowymi.

7. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8. Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką serwery na których zlokalizowane są nasze strony przechowują następujące dane techniczne zawarte w zapytaniach HTTP kierowanych do serwerów:

•       publiczne adresy IP, z których przeglądane są treści informacyjne serwisu

•       czasy nadejścia zapytań,

•       czasy wysłania odpowiedzi,

•       nazwa stacji klienta,

•       informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

•       adres URL strony odwiedzonej poprzednio przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na stronę AllianzOnline.pl nastąpiło za pomocą przekierowania,

•       informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami fizycznymi przeglądającymi strony AllianzOnline.pl. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu AllianzOnline.pl może analizować pliki z logami pod kątem statystycznym oraz w celu wykrywania błędów.

9. Pliki cookies na stronach serwisu co do zasady nie zbierają danych osobowych z wyjątkiem przede wszystkim sytuacji, gdy Użytkownik tak postanowi klikając odpowiedni przycisk, przykładowo przy wypełnianych formularzach.

10. Dane osobowe mogą być zbierane wyłącznie w ramach spełnienia określonych celów lub funkcji dla Użytkownika i podlegają właściwej ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. W serwisie są zbierane w szczególności trzy rodzaje plików cookies:

1) sesyjne – które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

2) stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,

3) podmiotów zewnętrznych – które pozwalają przede wszystkim dostosować serwis do preferencji użytkowników lub umożliwiają dostosowanie treści reklam wyświetlanych użytkownikom w oparciu o usługi Google Analytics, Adobe Analytics i Hotjar. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics lub dostosowywać reklamy Google na stronie https://www.google.com/settings/ads. Użytkownik może zrezygnować z usługi Adobe Analytics lub dostosowywać reklamy Adobe na stronie http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html. Użytkownik może zrezygnować z usługi Hotjar na stronie https://www.hotjar.com/opt-out.

Cele wykorzystywania plików cookies określa poniższe zestawienie:

Podmiot

Cel wykorzystania plików cookies

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A.

Przechowywanie ustawień wybranych funkcji serwisu w celu dostosowania wyglądu, zawartości, zachowania stron do preferencji użytkowników

 Zapisanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego

Analizy statystyczne

Google Inc.

Zbieranie Informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron www

Adobe Systems Inc.

Zbieranie Informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron www

Hotjar Ltd.

Zbieranie Informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron www

12. Usunięcie plików cookies z pamięci przeglądarki lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może doprowadzić do ograniczenia albo utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

13. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

14. W przypadku zmiany postanowień Polityki cookies, zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje do niniejszych zapisów.