Kiedy dostaniesz wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

W przypadku kolizji czy wypadku drogowego, gdzie to ty byłeś poszkodowanym, otrzymasz odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy danego zdarzenia. Oczywiście, żeby je uzyskać, musisz najpierw zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń. Ile czasu ma towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Czas, w jakim ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia OC, jest określony w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tym samym ubezpieczyciel ma na to 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez osobę uprawnioną lub poszkodowaną. Prawo jednak przewiduje sytuacje, w których wyjaśnienie sprawy w takim terminie nie jest możliwe – chodzi o kwestie związane z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wypłaty odszkodowania. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane jest się w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, ale nie może to być później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.[1] Termin ten może być jeszcze inny, jeśli określenie wysokości odszkodowania czy odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od wyroku w toczącym się postępowaniu karnym czy cywilnym.[2]

W sprawach, w których nie ma żadnych wątpliwości co do wskazania sprawcy i odpowiedzialności ubezpieczyciela, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W sytuacjach szczególnych czas na wypłatę odszkodowania się wydłuża. Jeśli ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania we wskazanym terminie, to jest zobowiązany na piśmie powiadomić o tym uprawnionego oraz określić przyczyny takiej sytuacji. Towarzystwo powinno również wypłacić tę część odszkodowania, która jest bezsporna. Ma także obowiązek pisemnego poinformowania uprawnionego, jeśli nie ma on zdaniem ubezpieczyciela prawa do odszkodowania albo przysługuje mu ono w innej wysokości. W przesłanym dokumencie powinno się znaleźć pouczenie o tym, że poszkodowany może dochodzić swoich praw w sądzie. Na ewentualne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela masz 3 lata.

Czas, jaki ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania, określony jest w ustawie i standardowo wynosi 30 dni. W pewnych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak wydłużyć ten okres, o ile znajduje to uzasadnienie.
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.

[1] Aleksander Daszewski, W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, czy są jakikolwiek sankcje za niedotrzymanie tego terminu? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na zakładzie ubezpieczeń przy wykonaniu jego zobowiązań umownych?, „Rzecznik Finansowy”, [dostęp: 2 marca 2019], <https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/W_jakim_terminie_zaklad_ubezpieczen_ma_obowiazek_wyplacic_odszkodowanie__czy_sa_jakikolwiek_sankcje_za_niedotrzymanie_te__20267>.

[2] Termin wypłaty odszkodowania z OC i AC, „Mfind Akademia”, 21 czerwca 2018 [dostęp: 2 marca 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/dochodzenie-odszkodowan/termin-wyplaty-odszkodowania-oc-ac/>.