Kiedy polisa OC nie przedłuży się
i możemy mieć problemy

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Co istotne, musi również zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, gdyż nawet jeden dzień bez ważnej polisy OC może się wiązać z karami ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z tego, że nie w każdym przypadku ubezpieczenie OC automatycznie się przedłuża wraz z końcem aktualnej umowy, czego efektem są późniejsze kary. Kiedy Twoja polisa OC nie przedłuży się automatycznie?

Z badania przeprowadzonego przez UFG w 2017 roku wynika, że 24 proc. kierowców nie wie o tym, że w pewnych sytuacjach polisa OC nie przedłuży się automatycznie.[1] Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeśli posiadacz danego pojazdu mechanicznego najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem umowy ubezpieczenia OC zawartej na 12 miesięcy nie złoży do towarzystwa ubezpieczeniowego wypowiedzenia, to umowa ta zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnego roku. Oczywiście – ubezpieczenie zostanie przedłużone w tym samym towarzystwie. Istnieje tutaj jeszcze jeden istotny warunek, mianowicie – składka za mijający okres musiała zostać w całości uregulowana.[2] Jeśli zatem chcesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej u innego ubezpieczyciela, to musisz najpóźniej na jeden dzień przed końcem umowy ją pisemnie wypowiedzieć i następnie podpisać umowę z innym Towarzystwem ubezpieczeniowym. Jak wspomnieliśmy, nie zawsze mamy do czynienia z automatycznym przedłużeniem ubezpieczenia OC. Mowa tutaj o takich sytuacjach, jak:

  • Zakup pojazdu  – w przypadku zakupu samochodu otrzymujesz równocześnie od jego poprzedniego właściciela polisę OC. Możesz umowę wypowiedzieć i skorzystać z OC u innego ubezpieczyciela, ale równie dobrze możesz korzystać z polisy do zakończenia umowy. Tutaj uwaga – polisa nie przedłuży się automatycznie. Musisz sam zadbać o zawarcie nowej umowy. Zatem jeśli kupiłeś pojazd, to koniecznie zwróć uwagę na termin obowiązywania ubezpieczenia OC.[3]
  • Krótkoterminowe ubezpieczenie OC – automatyczne przedłużanie OC nie dotyczy również krótkoterminowych polis. W jakiej sytuacji możesz skorzystać z takiego ubezpieczenia? Jest ono dostępne m.in. dla pojazdów historycznych czy pojazdów do jazd testowych. Z takiej polisy często korzystają osoby, które prowadzą działalność polegającą na handlu samochodami . Polisa zapewnia ochronę przez 30 dni i automatycznie się nie przedłuży. Innym okresem krótkoterminowego OC są 3 miesiące, które dotyczą wyłącznie pojazdów wolnobieżnych. O jakich pojazdach mowa? Takich, które ze względu na swoją konstrukcję nie przekraczają prędkości 25 km/h.
  • Pojazd otrzymany w spadku lub w darowiźnie – obowiązuje tu zasada niemal taka sama, jak w przypadku zakupu samochodu. Jeśli zmienił się właściciel pojazdu, to jednocześnie umowa ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie po jej zakończeniu. Musisz sam zadbać o zawarcie nowej umowy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.
  • Nieuregulowanie całej składki na OC – część kierowców decyduje się na rozłożenie płatności składki np. na 2 raty. UFG podaje, że w aż 40 proc. analizowanych przypadków brak ubezpieczenia wynikał z nieopłacenia kolejnej raty za OC.[4] Tym samym jeśli składka nie została w całości uregulowana, to nie przedłuży się automatycznie ochrona ubezpieczeniowa.

 

Zgodnie z prawem nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiązać się może z karami, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ile będzie cię kosztować nieświadomość tego, że polisa nie przedłużyła się automatycznie? Wszystko zależy od tego, jak szybko to zauważysz, jakim pojazdem jeździsz oraz w którym roku do tego doszło. Na wysokość kar ma wpływ m.in. minimalne wynagrodzenie, jakie obowiązuje w danym roku. I tak w 2019 roku kara za przerwę w ubezpieczeniu OC do 3 dni wynosi w przypadku samochodu osobowego 900 zł. Natomiast jeśli przerwa ta wyniesie więcej niż 14 dni, to może cię to kosztować aż 4500 zł! Te kary są jednak niewielkie w porównaniu do konsekwencji, jakie mogą na Ciebie czekać, jeśli o braku OC dowiesz się po spowodowaniu wypadku. W takiej sytuacji koszty wyrządzonych szkód będziesz musiał pokryć samodzielnie, a te mogą być liczone nawet w milionach złotych! Dlatego pamiętaj o tym, kiedy polisa OC się nie przedłuży automatycznie. Jeśli już teraz potrzebujesz komunikacyjnego ubezpieczenia OC, to koniecznie skontaktuj się z naszymi agentami – przeprowadzimy niezbędną kalkulację i zaproponujemy atrakcyjną ofertę.
Zakup pojazdu, krótkoterminowe OC, zaległości w płatności składki, darowizna lub spadek pojazdu – w tych sytuacjach polisa OC nie przedłuży się automatycznie. Pamiętaj o tym, aby nie dopuścić do przerwy w ubezpieczeniu OC pojazdu, gdyż będzie się to wiązać z wysokimi karami.
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.

[1] Kolizja czy wypadek drogowy?, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, [dostęp: 11 lutego 2019], <http://www.brd.org.pl/2,148,Kolizja_czy_wypadek_drogowy.htm>.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).