Podwójne ubezpieczenie OC – jak je wypowiedzieć

Podpisałeś umowę o komunikacyjne ubezpieczenie OC z nowym towarzystwem ubezpieczeniowym, ale zapomniałeś o wypowiedzeniu poprzedniej polisy? Takie sytuacje się zdarzają. Czy w następstwie tego będziesz zmuszony do poniesienia podwójnego kosztu ubezpieczenia OC? Czy jednak możesz jeszcze uniknąć tego zbędnego kosztu?

Zakup komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest w Polsce obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co istotne, należy zadbać o ciągłość ubezpieczenia – choćby jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiąże się z karami, które może na ciebie nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli składka za bieżący rok ochrony ubezpieczeniowej została zapłacona, to taka ochrona przedłuża się automatycznie o kolejny rok. Jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela, to musisz złożyć wypowiedzenie umowy najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem obowiązywania polisy. W przypadku, gdy wcześniej podpiszesz umowę z innym ubezpieczycielem, a nie wypowiesz poprzedniej polisy, możesz doprowadzić do sytuacji, w której będziesz podwójnie ubezpieczony. W praktyce nie daje ci to jednak nic – ponosisz wyłącznie dodatkowe koszty.

W przypadku niektórych komunikacyjnych ubezpieczeń OC przedłużenie polisy nie nastąpi automatyczne. Polisa nie przedłuża się automatycznie:

  • jeśli jesteś nabywcą pojazdu i korzystasz z ubezpieczenia, które otrzymałeś od poprzedniego właściciela samochodu;
  • jeśli auto odziedziczyłeś;
  • jeśli jest to krótkoterminowe ubezpieczenie OC.[1]

W przypadku, gdy ubezpieczyciel wezwie cię do zapłaty składki za OC, to nie możesz zignorować tej wiadomości, gdyż z tym towarzystwem ubezpieczeniowym w dalszym ciągu wiąże cię umowa.

Problem podwójnych polis OC istniał przede wszystkim przed nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku. Nowelizacja ta wprowadziła możliwość wypowiedzenia polisy OC w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia. Tym samym jeśli zakupiłeś polisę w dwóch lub większej liczbie towarzystw ubezpieczeniowych, a jedna z nich została zawarta na zasadzie automatycznego przedłużenia, to możesz ją wypowiedzieć. Oczywiście okresy tych ubezpieczeń nie muszą być identyczne – wystarczy, aby częściowo się pokrywały.[2] Jeśli zauważyłeś, że jesteś podwójnie ubezpieczony, to możesz wypowiedzieć umowę, która została automatycznie przedłużona. Niestety, nie uchroni cię to przed poniesieniem kosztów za okres ochrony ubezpieczeniowej, który już minął – będziesz musiał za niego zapłacić. Właśnie dlatego tak ważne jest, żebyś jak najszybciej zajął się wypowiedzeniem umowy.

W sytuacji podwójnego ubezpieczenia OC możesz wypowiedzieć polisę, która przedłużyła się automatycznie w trybie art. 28a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.[3] Co powinieneś umieścić na takim wypowiedzeniu? Wszystkie niezbędne dane znajdziesz w formularzu o wniosek o rozwiązanie automatycznie, który możesz pobrać z naszej strony.

 

Wypowiedzenie możesz złożyć na różne sposoby:

  • Listownie – musisz je nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Znaczenie ma nie to, kiedy wypowiedzenie dojdzie do towarzystwa ubezpieczyciela, lecz data jego nadania. Pamiętaj koniecznie o wysłaniu wypowiedzenia listem poleconym, abyś miał potwierdzenie tego, że je wysłałeś.[4]
  • U agenta ubezpieczeniowego – uznane zostanie tak samo, jak dostarczenie wypowiedzenia do ubezpieczyciela.
  • W dowolnej placówce danego ubezpieczyciela.
  • Przez internet – np. korzystając z systemu online danego ubezpieczyciela czy wysyłając wypowiedzeniem e-mailem.
Fakt posiadania dwóch komunikacyjnych polis OC nie daje żadnych korzyści, a jedynie wiąże się ze zbędnym wydatkiem. Polisę, która automatycznie się przedłużyła, możesz wypowiedzieć. Pamiętaj, aby zrobić to jak najszybciej, gdyż będziesz musiał ponieść koszty za wykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej.
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.

[1] Co jest przedmiotem i jaki jest zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC?, OC. Info, [dostęp: 14 lutego 2019], <https://oc.info.pl/informacje-o-ubezpieczeniu-oc/>.

[2] Tomasz Młynarski, Czy w przypadku tzw. „podwójnego ubezpieczenia” posiadaczowi pojazdu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia jednej z umów ubezpieczenia OC?, Rzecznik Finansowy, [dostęp: 14 lutego 2019], <https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/Czy_w_przypadku_tzw_____podwojnego_ubezpieczenia____posiadaczowi_pojazdu_przysluguje_uprawnienie_do_wypowiedzenia_jednej__20633>.

[3] Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), Mfind Akademia, 21 września 2018 [dostęp: 14 lutego 2019], <https://www.mfind.pl/akademia/slowniczek-ubezpieczeniowy/ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-ufg/>.

[4]  Tomasz Młynarski, Czy w przypadku tzw. „podwójnego ubezpieczenia” posiadaczowi pojazdu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia jednej z umów ubezpieczenia OC?, Rzecznik Finansowy, [dostęp: 14 lutego 2019], <https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne/Czy_w_przypadku_tzw_____podwojnego_ubezpieczenia____posiadaczowi_pojazdu_przysluguje_uprawnienie_do_wypowiedzenia_jednej__20633>.