Tuning samochodu a ubezpieczenie OC i AC – co musisz wiedzieć?

Chcesz, aby twoje auto wyróżniało się na drodze, i zdecydowałeś się na tuning samochodu? Auto wygląda lepiej, jest szybsze i efektowniejsze? Sprawdź koniecznie, jak tuning samochodu wpłynie na cenę za ubezpieczenie OC i AC. Czy towarzystwa ubezpieczeniowe zaproponują ci z tego względu wyższe ceny?

Tuning auta polega na zmianie jego wyglądu i fabrycznych parametrów w celu uzyskania samochodu, który pod względem wizualnym czy pod względem osiągów będzie spełniać oczekiwania właściciela. Można go podzielić na kilka rodzajów:

  • tuning mechaniczny, czyli modyfikacje silnika, podwozia czy układu napędowego;
  • tuning elektroniczny – związany głównie ze zmianą oprogramowania;
  • tuning optyczny – czyli zmiana wyglądu i podniesienie komfortu jazdy;
  • tuning akustyczny – czyli ingerencja w dźwięk.

Koszty tuningu bywają bardzo wysokie. Rachunek za wykonane prace może przekroczyć wartość samego samochodu, dlatego należy zadbać, aby kwota ewentualnego odszkodowania wypłaconego z polisy była adekwatna do obecnej wartości samochodu. 

Należy ci się odszkodowanie od ubezpieczyciela jako poszkodowanemu w zdarzeniu z polisy OC sprawcy? Towarzystwo ubezpieczeniowe dokona wyceny szkody, która może być niższa niż kwota uwzględniająca środki, jakie przeznaczyłeś na tuning samochodu. Dlatego powinieneś posiadać wszystkie niezbędne rachunki i faktury, które będą stanowić potwierdzenie tego, ile wydałeś na swój samochód. Jeśli nie zgadzasz się z wyceną ubezpieczyciela, to możesz się od niej odwołać. Jedną z możliwości jest skorzystanie z wyceny rzeczoznawcy, co z jednej strony może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Oczywiście brak faktur nie przekreśla możliwości otrzymania odszkodowania w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów.
Czy fakt spowodowania wypadku tuningowanym autem może doprowadzić do tego, że ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów wypłaty odszkodowania dla poszkodowanych? Poprawa osiągów samochodu nie jest podstawą do tego, aby ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, ale fakt przeprowadzenia zmian polegających np. na poprawie osiągów silnika samochodu powinien być zgłoszony do ubezpieczyciela. Taka zmiana związana jest również z większym ryzykiem z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego, stąd ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki. Kluczowe jest, aby zamontowane części miały homologację – auto musi spełniać wymogi techniczne opisane w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że przyczyną zdarzenia był nieprofesjonalnie przeprowadzony tuning, to w takiej sytuacji może nie pokryć całości odszkodowania, które należne jest poszkodowanemu. 
Maksymalna kwota odszkodowania, jaką możesz otrzymać w ramach autocasco, nie może przekroczyć sumy ubezpieczeniowej. Jeśli zdecydowałeś się na tuning auta w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, to fakt ten powinieneś zgłosić do ubezpieczyciela. Tym samym możliwe będzie podwyższenie sumy ubezpieczeniowej, ale zwiększy się również cena składki za  polisę autocasco. Jak wspomnieliśmy, koszt tuningu może być wyższy, niż wynosi wartość samego auta. Zatem w przypadku kradzieży może się okazać, że otrzymaliśmy zaledwie połowę jego realnej wartości. Pamiętaj jednak, że nie u każdego ubezpieczyciela dodatkowe wyposażenie będzie podlegać ubezpieczeniu.
Tuning samochodu podwyższa jego wartość. Pamiętaj, aby o wprowadzonych zmianach powiadomić ubezpieczyciela. Zachowaj również faktury i rachunki, które będą potwierdzeniem dokonanej inwestycji. Być może będą one niezbędne w celu otrzymania odszkodowania z OC sprawcy adekwatnego do aktualnej wartości samochodu.
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).