Upoważnienie do rejestracji pojazdu – jak napisać pełnomocnictwo?

Rejestracji samochodu możesz dokonać samodzielnie, jako właściciel tego pojazdu, ale możesz również napisać pełnomocnictwo, na podstawie którego zajmą się tym bliska ci osoba czy współwłaściciel. Jak przygotować takie upoważnienie, co powinno się na nim znaleźć i czy wiąże się ono z jakimiś kosztami?
Po zakupie samochodu masz 30 dni na jego rejestrację we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Co jednak w sytuacji, jeśli z pewnych powodów nie możesz tego dokonać osobiście? Rozwiązaniem problemu może być napisanie pełnomocnictwa, na podstawie którego wskazana osoba będzie mogła dopełnić wszystkich formalności za ciebie.
Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika, to za udzielenie pełnomocnictwa będziesz musiał zapłacić 17 zł opłaty skarbowej. Koszt ten nie pojawia się, jeśli upoważnionymi są małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki), wstępni (czyli rodzice, dziadkowie) lub rodzeństwo.[1] W przypadku pozostałych osób będziesz musiał już ponieść ten koszt.
Analogicznie, jeśli nie będziesz mógł samodzielnie odebrać dowodu rejestracyjnego, będziesz musiał napisać upoważnienie dla wskazanej osoby. Różnica będzie polegać tylko na tym, że musisz inaczej określić zakres pełnomocnictwa – w tym przypadku będzie to odbiór dowodu rejestracyjnego.

W pełnomocnictwie powinieneś zawrzeć następujące informacje:

  • Twoje dane, czyli osoby upoważniającej (mocodawcy): imię i nazwisko, adres, numer dowodu, numer PESEL. W przypadku przedsiębiorców - nazwa firmy, numer NIP, numer REGON.
  • Miejsce i data przygotowania upoważnienia.
  • Tytuł: Upoważnienie.
  • Zwrot: Upoważniam Pana/Panią. Jeżeli jest - podaj stopień pokrewieństwa. Podaj również adres i numer PESEL tej osoby.
  • Zwrot: „do dokonania w moim imieniu następujących czynności związanych z pojazdem”, w tym miejscu podajemy markę pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny.
  • Wskaż, do czego upoważniasz. Może to być np. rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie pojazdu czy inne. Ciebie interesują pierwsze dwa zakresy upoważnienia,
  • Podpis mocodawcy.

Osoba, której napiszesz pełnomocnictwo, powinna się wybrać wraz z kompletem dokumentów do właściwego wydziału komunikacji.

Rejestracja pojazdu to nie jedyny obowiązek, jakiego musisz dopełnić. Pamiętaj, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zakupu komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Twoje auto musi mieć ważną polisę bez choćby jednodniowej przerwy, gdyż taka przerwa będzie się wiązać z karami nałożonymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Już dzisiaj skontaktuj się z agentem Allianz – przeprowadzimy dla ciebie kalkulację i zaproponujemy atrakcyjną ofertę polisy OC.
Jak widzisz, nie ma konieczności, abyś samodzielnie rejestrował swój samochód czy nawet odbierał dowód rejestracyjny. Może to zrobić osoba, dla której przygotujesz odpowiednie pełnomocnictwo.
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym o zakresie, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz, można znaleźć w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Allianz Online, na który składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia („o.w.u.”) Ubezpieczenia Auto Casco Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 102/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru Oraz Od Kradzieży Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 103/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Allianz Online, przyjęte uchwałą Zarządu Allianz nr 104/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Auto Assistance Allianz Online, zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 105/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Ochrony Prawnej Allianz Online zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 106/2017 z dn. 22.11.2017 r., o.w.u. Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 107/2017 z dn. 22.11.2017 r. Zwróć uwagę, że obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC jest uregulowane w Ustawie z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Agenta ubezpieczeniowego Allianz oraz na stronie internetowej www.allianz.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).