Wycena samochodu do ubezpieczenia i czy opłaca się zaniżyć wartość auta?

Jednym z czynników, które mają wpływ na koszt ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, jest wartość twojego samochodu. Ubezpieczyciel dokonuje jego wyceny na podstawie danych z systemów, na których się opiera. Czy będzie to na pewno cena rynkowa samochodu? Co jeśli ubezpieczyciel wyceni auto na niższą kwotę, niż wynosi jego realna wartość?

Z punktu widzenia właściciela samochodu zaniżenie jego wartości ma znaczenie, gdyż umożliwia obniżenie ceny składki za polisę autocasco. Jeśli wyceną samochodu zajmie się ubezpieczyciel, to skorzysta z profesjonalnych katalogów, takich jak np. Eurotax, i na tej podstawie zostanie oszacowana wartość samochodu. Jeśli jednak nie zgadzasz się z wyceną ubezpieczyciela, to możesz poprosić o przygotowanie takiej wyceny rzeczoznawcę.

Problemy z wyceną nie pojawią się w przypadku samochodów, które są nowe. W tej sytuacji wystarczy wziąć pod uwagę kwotę, jaka znajduje się na fakturze.

Przy wycenie wartości pamiętaj o:

  • podaniu wartości brutto bądź netto – w zależności od tego, która wartość ma być przyjęta do ubezpieczenia;
  • o dokładnym sprawdzeniu wersji samochodu; marka i model mogą się zgadzać, ale auto może mieć dodatkowo kilka różnych wersji.

 

Jak wspomnieliśmy, ustalona wartość samochodu ma wpływ na koszt ubezpieczenia autocasco. Jeśli zostanie nam skradziony samochód, którego wartość została przy kalkulacji ustalona na 70 tysięcy złotych, a jego realna wartość wynosi 80 tysięcy, ubezpieczyciel i tak w ramach odszkodowania może wypłacić ustalone 70 tysięcy. Pamiętaj, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż wartość ustalona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia autocasco.

Dobrym rozwiązaniem może być również skorzystanie z opcji stałej sumy ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że ubezpieczyciel wycenia szkodę, biorąc pod uwagę aktualną wartość samochodu, a nie wartość w dniu podpisania umowy o ubezpieczenie AC. Jeśli skorzystasz z opcji stałej sumy ubezpieczeniowej, to nawet po 11 miesiącach trwania polisy, kiedy auto straci już na wartości, suma ubezpieczeniowa brana pod uwagę przy wyliczaniu odszkodowania będzie taka sama.

W przypadku pewnych zdarzeń objętych ubezpieczeniem autocasco firma ubezpieczeniowa może uznać tzw. szkodę całkowitą. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, jeśli szacowany koszt naprawy samochodu przekracza określony w OWU próg opłacalności takiej naprawy. Zazwyczaj jest określony na poziomie około 70 proc. Oznacza to, że jeśli cena rynkowa samochodu wynosi 100 tysięcy, to próg wartości odszkodowawczej dla naprawy wyniesie 70 tys. W przypadku, gdy koszt naprawy zostanie oszacowany na wyższym poziomie, to ubezpieczyciel zdecyduje o szkodzie całkowitej. Wycena samochodu odbywa się z uwzględnieniem kwoty zadeklarowanej w polisie (biorąc pod uwagę spadek wartości od czasu zawarcia polisy), a kwota odszkodowania, jaką otrzymasz, będzie stanowić różnicę pomiędzy wartością samochodu a wartością za wrak, który dodatkowo musisz sprzedać na własną rękę. Zatem zaniżenie wartości samochodu będzie mieć wpływ na wypłacaną w takiej sytuacji kwotę.
Zaniżenie wartości samochodu przy zawieraniu polisy AC być może spowoduje, że koszt ubezpieczenia autocasco będzie niższy, jednak tym samym wpłynie to na wartość wypłaconego odszkodowania w sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Z tego względu właściciel pojazdu powinien przywiązać szczególną wagę do tego, aby wycena była adekwatna do realnej wartości samochodu.
Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.