UBEZPIECZENIE  OC
JUŻ OD 450 ZŁ!

Najczęściej polecany ubezpieczyciel w Polsce¹
OBLICZ SKŁADKĘ W 60 SEKUND

Najlepsze ubezpieczenie AC

Polisa komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawierana jest zazwyczaj na 12 miesięcy. Istnieje również możliwość skorzystania z krótkoterminowego ubezpieczenia OC na miesiąc, ale jest ono dostępne wyłącznie dla określonej grupy posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z krótkoterminowego ubezpieczenia OC?

Jak wspomnieliśmy, z ubezpieczenia krótkoterminowego korzystają przede wszystkim osoby prowadzące działalność polegającą na handlu samochodami. Jednak w sytuacji, gdy sprzedałeś samochód komisowi, może on korzystać z twojej polisy OC do końca obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast jeśli samochód jedynie oddajesz do takiej firmy na zasadzie umowy komisu, to wtedy sam musisz zadbać o zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej strony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK znajduje się informacja, że to nie właściciel, ale posiadacz ma zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Zatem w przypadku przekazania auta do komisu posiadaczem staje się komis, ale nie zmienia się właściciel auta. Wątpliwości związane z ubezpieczeniem samochodu powinny być rozwiane w umowie zawartej z komisem.[3]

Uwaga: krótkoterminowe ubezpieczenie OC wygaśnie po okresie, na jaki została zawarta polisa. Polisa nie przedłuży się automatycznie i nie musisz jej wypowiadać.[4]

Potrzebujesz pomocy w zakupie ubezpieczenia?
Zadzwoń! (pon.-piąt.: 8-18)
Ubezpiecz samochód przez Internet!
OBLICZ SKŁADKĘ ONLINE
To zajmie tylko 60 sekund.

Ubezpieczneie OC od 450 zł oszacowano na podstawie przykładowej kalkulacji: Opel Corsa, 2015, 1.4, klient 46 lat, 10 lat bez szkody, 05-600 Grójec.
¹ Zgodnie z badaniem Gfk Polonia Sp. z o.o. dla Allianz )CATI, n=1400 przeprowadzonym w terminie od 22.03.2018 do 31.05.2018), Allianz to najczęściej polecany ubezpieczyciel w Polsce.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym, nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy materiał przedstawia wybrane cechy wyżej wymienionych produktów i nie stanowi wyczerpującego zestawienia na temat przedmiotowych ubezpieczeń. 

Uprzejmie informujemy, że kalkulacja wykonana za pośrednictwem tej strony internetowej wskaże cenę składki ubezpieczeniowej dostępną za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Allianz. Kalkulacja wykonana w innym kanale dystrybucji może wskazać cenę różniącą się od wskazanej za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).